Ekologia i ochrona środowiska – poznaj różnice w tych dwóch pojęciach

Bardzo często słyszymy jak słowa „ekologia” oraz „ochrona środowiska”, używane są naprzemiennie. Jednak czy, aby na pewno taka interpretacja wyżej wymienionych pojęć jest właściwa? Z pewnością nie. Warto przyjrzeć się znaczeniu obu słowom, aby wiedzieć, który rozmówca ma jakiekolwiek pojęcie na oba tematy. Zacznijmy więc od słowa „ekologia”. Słowo to pochodzi z greki i dosłownie oznacza naukę o miejscu życia organizmów. Ekologia bada zależności pomiędzy organizmami żywymi, a ich środowiskiem. Pierwsze wzmianki na temat tej dziedziny nauki, sięgają końca XIX wieku. Jednak tematem tym, zajmowali się już starożytni grecy, choć nie nazywali oni swoich badań ekologią. Natomiast jeśli chodzi o „ochronę środowiska” to termin ten określa zachowanie, wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i elementów przyrody. Oczywiście do ochrony środowiska zaliczamy także dbanie o środowisko poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń czy zmniejszenie zużywanej ilości wody czy prądu. Jak więc widać, oba te terminy różnią się od siebie i nie powinny być używane naprzemiennie.