Gatunki wymarłe

Rozrastające się miasta, a co za tym idzie karczowanie lasów i zmniejszanie się terenów zielonych spowodowały, że wiele gatunków roślin i zwierząt jest na wymarciu. Co więcej niektóre z nich wyginęły i już nigdy nie spotkamy takich zwierząt jak ptak Dodo z Mauritiusa, czy nasz polski Tur. Wiele stron internetowych opisuje dokładnie gatunki, które wymarły, podając przyczynę tego stanu. Jednak zawsze winni są temu ludzie. Kłusownictwo, a także osiedlanie się ludzi i karczowanie lasów, przyczyniło się do wyginięcia wielu zwierząt. Jednak oprócz wielu gatunków, których nie można już odtworzyć istnieje wiele gatunków, które da się jeszcze uratować. Gatunki te, znajdziemy w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Wypisane w niej zostały wszystkie gatunki zwierząt, które w mniejszym lub większym stopniu zagrożone są wyginięciem. Znajdziemy tam również ich szczegółowy opis, a także poznamy dokładne miejsce ich występowania. Dzięki temu wiemy jakie tereny powinny być szczególnie chronione, aby nie zaszkodzić danemu gatunkowi.