Niesłuszne zwolnienie z pracy – co warto zrobić?

Pracownik przyjęty bez określenia terminu ustania zatrudnienia ma więcej przywilejów, niż osoba zatrudniana na podstawie umowy-zlecenia, ponieważ zatrudniający jest pozbawiony prawa do tego, aby pozbawić pracy pracownika nie przytaczając uzasadnienia. Powód zwolnienia trzeba przytoczyć klarownie i precyzyjnie. Tylko wtedy pracobiorca jest zdolny stwierdzić, czy powód zwolnienia nie wzbudza wątpliwości.

Czy można uchronić się przed skutkami zwolnienia dyscyplinarnego?

Nie sposób zignorować fakt, iż zatrudniający czasem naruszają obowiązujące przepisy prawa, zwalniając zatrudnionych nie uprzedzając ich i bez objaśnienia przyczyny zwolnienia. Zwolnienie pracownika z dnia na dzień to tzw. dyscyplinarka, którą wolno przeprowadzić jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Może to być np. poważne naruszenie obowiązków służbowych, dokonanie przestępstwa w czasie obowiązywania umowy o pracę bądź zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Należy także dodać, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, to czynność, którą można wykonać tylko na przestrzeni czternastu dni liczonych od momentu, w którym, w którym osoba, której przysługuje prawo do dokonania wypowiedzenia uzyskała wiedzę o okoliczności mogącej uzasadnić podjęcie takiego kroku. W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki do natychmiastowego zwolnienia, zatrudniający postąpił sprzecznie z obowiązującymi przepisami. Jeśli zdarzy się, że osoba zatrudniona ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, to kwestię taką można wyjaśnić jedynie w okresie trzech tygodni od chwili wręczenia wypowiedzenia.

Kto najefektywniej pomoże w przypadku zwolnienia z dnia na dzień?

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy przedsiębiorca mógł bez naruszenia obowiązujących przepisów dokonać nagłego zwolnienia, należy zapytać o to adwokata. W miastach, na przykład w Zgierzu, bez większych trudności odnajdziemy mecenasa zajmującego się prawem pracy. Aby go odnaleźć, można wygooglować frazę: adwokat prawo pracy, z pewnością będziemy mogli przebierać w ofertach. Ekspert od prawa pracy udzieli pomocy przede wszystkim w sprawach: niezgodnego z prawem zwolnienia i związanego z tym uzyskania zadośćuczynienia, stosowania przemocy psychicznej ze strony przełożonych, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, dokonania poprawek w świadectwie pracy, należnych wynagrodzeń za pracę oraz różnych innych problemach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Adwokat ma także prawo do tego, aby móc reprezentować swojego klienta w postępowaniu sądowym.