Projektowanie konstrukcji stalowych – praca zespołowa

Przemysł potrzebuje wielkich ilości ożebrowań i kolumn nośnych stalowych. Zadania nośne i rozprowadzanie sił na fundamenty to najważniejszy cel, sprawiający że bardzo dużo żeber i wsporników ze stali jest montowanych w fabrykach na całym świecie. Dostosowuje się je do wymagań klientów. W jaki sposób jednak wygląda projektowanie konstrukcji stalowych?

Projektowanie konstrukcji stalowych – jakie czynności trzeba wykonać podczas planowania

Za projektowanie konstrukcji stalowych bierze odpowiedzialność zespół specjalistów, dlatego że to złożona i dość wymagająca procedura. Podstawową fazę przygotowywania planów stanowi przedstawienie układów statycznych i ich formatowanie. Naprężenia wewnętrzne i obciążenia to następny zasób wartości do analizy. Powinno się określić poszczególne wymiary, zrobić schematy i stworzyć analizę techniczną.

Finalny rezultat zależy od dokładności przeprowadzanej operacji. Na każdym etapie planowania należy wziąć pod uwagę przepisy prawa budowlanego. Musi być ono drogowskazem dla działań każdego zespołu. W przypadku zaistnienia nawet drobnych niezgodności natychmiast poprawia się plany, by były identyczne z wytycznymi.

Cykl kreślenia planów i montaż konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji stalowych obejmuje coś więcej niż zajęcia idące w sukurs wymogom prawa budowlanego. Przydatne w tym przypadku okażą się doskonale programy informatyczne, które sprawiają, że obliczenia i rysunki pojawiają się błyskawicznie i gwarantują niezwykłą dokładność. Ryzyko błędów ogranicza się do zera. Mamy tu przypadek idealnej koegzystencji umysłu człowieka i mocy komputerów przy łożonym projekcie.

Ukończenie projektu na papierze pozwala tworzyć jednostkowe elementy konstrukcji stalowych w fabrykach. Projektant wskazuje gatunek stali, z której zbuduje się dany układ. To z kolei zależy od celów instalacji i miejsca, w którym zostaną wzniesione.

Projektowanie konstrukcji stalowych i ich wyprodukowanie kończy się dowiezieniem elementów konstrukcji na miejsce montażu, co również jest niełatwe. Ostatni etap, czyli właśnie montaż, jest nieskomplikowany – można go wykonać bez specjalnej pogody. Ostatnio nierzadko stal wykorzystuje się do nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych, choć jak na razie posiadała organiczny związek z miejscami industrialnymi i logistycznymi. Dzięki temu projektowanie konstrukcji stalowych posiada szerokie zastosowanie w wielu branżach.